Hvordan helbrede psykiske traumer gjennom kroppen

Som en helhetlig organisme (psykisk, fysisk og spirituellt) er vi i konstant bevegelse. I konstant pulsering. Vi puster inn og ut, blodet pumpes med hjerterytmen rundt i kroppen, muskler spennes og avspennes i hvert eneste øyeblikk av livet. I møte med fine og nytelsesfylte opplevelser pulserer vi mer, pusten kan øke og gi opplevelser av sterkt velvære samtidig som vi vet at det hormonelle systemet sender sine signaler ut i kroppen gjennom transmitter væsker. Det å være i en godt fungerende organisme skal i seg selv være nytelsesfullt.


Hvordan å helbrede psykiske traumer gjennom kroppen...

Kropp, psyke og sjel. En samhørende enhet som ikke kan avskilles. Dette er fundamentet i den biodynamiske psykologi.

Enhver opplevelse, ethvert møte med mennesker, situasjoner eller med natur, har en direkte effekt på psyken, sjelslivet og på vår fysikk. Det er umulig å separere det ene fra det andre.

Som en helhetlig organisme (psykisk, fysisk og spirituellt) er vi i konstant bevegelse. I konstant pulsering. Vi puster inn og ut, blodet pumpes med hjerterytmen rundt i kroppen, muskler spennes og avspennes i hvert eneste øyeblikk av livet. I møte med fine og nytelsesfylte opplevelser pulserer vi mer, pusten kan øke og gi opplevelser av sterkt velvære samtidig som vi vet at det hormonelle systemet sender sine signaler ut i kroppen gjennom transmitter væsker. Det å være i en godt fungerende organisme skal i seg selv være nytelsesfullt.

Men så er det jo ikke alltid slik. Vi opplever vanskelige og traumatiske ting som setter spor. Psykisk, fysisk og sjelelig. Dette vil si at på det fysiske plan pulserer vi mindre, psykologisk sett har vi kanskje ikke tilgang på det som har skjedd pga fortrengning, muskulaturen blir overspent eller den gir opp i resignasjon og blir slapp. Sjelelig har vi ikke lenger tilgang på vårt fulle potensial og vi blir avkuttet fra det som er større enn oss: Livets pulsering i våre kropper, strømninger av velvære som guddommelig flyt, fred og hvile i våre sinn.

Teoretisk tenkning/bakgrunn

I den biodynamiske filosofi tenker man at organismen er selvhelende. Å tenke på de dyriske responser er ofte en hjelp. I farefulle situasjoner reagerer dyr på tre forskjellige måter. Flukt, angrep eller frysning. Disse tre tilstander aktiveres også i oss, den eneste forskjellen er at fordi vi har vårt forståelige intellekt setter dette ofte sperrer for hvordan vi kan få bearbeidet traumene. Dette selvfølgelig sammen med selve situasjonen.

Men hvis vi fortsetter å tenke dyrisk og fysiologisk er dette veldig interessant. Et dyr vill etter den oppståtte situasjon raskt komme tilbake til seg selv og vil kunne fortsette som før hendelsen inntraff. Deres væren i naturen består jo fundamentalt av liv og død. De samme mekanismene inntrer også hos oss, men det som ofte skjer er at vi enten stopper oss selv, eller situasjoner stopper oss fra å gjenoppnå vårt status quo.

Gerdas oppdagelse av psykeperistaltikken gjør restaureringsarbeidet mye enklere, mer forståelig og angripelig. Etter en farefull hendelse eller ett traume trenger kroppen en fysisk avgiftning for å komme tilbake til det fundament av hvile man hadde før hendelsen inntraff. Vi kjenner alle til at kvalme og oppkast er reaksjoner på inntrykk eller hendelser som har vært for sterke for psyken å ta inn. Eller at det inntrer kraftig skjelving etter en farefull hendelse. Diaré i etterkant, er en annen fysisk reaksjon.

Disse reaksjonene er ikke bare sunne, men livsviktige for å gjenoppnå balansen etter for eksempel sjokk. På denne måten kan kroppen kvitte seg med spenninger og hormonelle stoffer som kun skulle være til hjelp i det øyeblikket det var påkrevd handling. (Når man ikke handler i slike situasjoner blir hendelsen istedenfor innkapslet og forblir som en uforløst virkelighet som fortsatt er med oss på alle plan (psykisk, fysisk og spirituelt). Ved PTS kan man reagere som om man skulle være i største fare selv om det er ett familiemedlem med mye kjærlighet som kanskje sier eller gjør noe som trigget hendelsen.

 

Det konkrete arbeidet med klienter

Det finnes så mange forskjellige traumer. Noen stammer fra tidlige hendelser ned til spebarn, fødsel og fra tilblivelsen i livmoren. Andre kan være konkrete sjokkopplevelser i forbindelse med naturkatastrofer, krig, ulykker, kirurgiske inngrep eller brå bortgang av nære og kjære. I tillegg er det de relasjonelle traumene som ofte er de vanskeligste og såreste. Traumer i forbindelse med hvordan man ble møtt, eller ikke møtt, som barn og også som voksen.

Uansett hva som ligger under av traumer, vil de uoppgjorte opplevelsene hemme livsenergiens frie flyt. Denne strømmen av flyt som går hånd i hånd med alle våre opplevelser, som aktiverer oss og roer oss ned, som pulserer med våre sykluser og gjør oss levende på alle plan.

Enkelt opplevelser

Etter inntreden av enkeltstående opplevelser som bilulykke, kirurgiske inngrep eller andre sjokk opplevelser, kan effekten av hendelsen få stort omfang selv om slike sjokk kan være noe av det enkleste og bearbeide. Tatt med forbehold om at det ikke var store personlige tap involvert i hendelsen. I så henseende vil sorgprosessen måtte gjennomleves og gå sin gang som den alltid må. Tap er smertefullt. Sorgen og helbredelses prosessen må ta den tiden den trenger.

Hvis det har vært en hendelse hvor handling var påkrevd,- Ett jordskjelv man skulle tatt tilflukt, en bilulykke hvor instinktet sier fare og fysikken ønsker og flykte, eller ett overgrep man ble overmannet og hindret fra å sloss, - og man ikke fikk utført det instinktene sa man trengte å gjøre, blir dette innkapslet i både fysikken og psyken som en indre uforløst spenning. Dette kan få utslag som PTS hvor man blir sint eller stresset i situasjoner som i seg selv ikke burde utløse den grad av beredskap. Nervøsitet, angst, depresjon eller søvnproblemer kan være andre symptomer på uforløste og innkapslede traumer.

Ved kroppsbevissthet og vegetoterapi, vil man ved å la kroppen gå tilbake til hendelses responsene, omgjøre det innkapslede og frustrerte. Selv om man går tilbake til hendelsen trenger dette ikke å bli retraumatiserende. Det som er viktig er å la responsene få utløp for det de ikke fikk gjort da hendelsen inntraff. Sammen med bruk av indre bilder/visualisering vil man kunne få en ny "happy" ending på hendelsen. Ved overgrep vil man kunne få dyttet vekk overgriperen, i bilulykke la føttene få løpe vekk og samtidig ta inn over seg en eventuell dødsangst. Stemmen kan få rope ut skriket som kanskje har satt seg fast i halsen.

I etterkant av dette arbeidet er det viktig å få psykeperistaltikken til å fungere. Ved hjelp av massasje vil da de resterende hormonelle avfallsstoffene bli renset ut gjennom tarmsystemet. Andre ganger igjen, kan det være riktig å tilnærme seg hendelsen gjennom massasjen fra begynnelsen av. De musklene som holder den emosjonelle energien vil da kunne forløse disse og følelsene vil kunne komme til overflaten.

Tidlige traumer

Når man arbeider med tidlige traumer er det viktig å være klar over at disse traumene også stort sett er relasjonelle traumer. Med andre ord at de har blitt begått av de menneskene som har stått barnet nærmest. Det blir da essensielt for vedkommende å arbeide med tillit, både i forhold til seg selv og egne følelser samt tillitt til andre.

Det er selvfølgelig andre ting som kan inntre, men selv om det har vært konkrete ulykker eller kirurgiske inngrep vil ett barn like vel ofte oppleve det som at det ikke ble passet godt nok på eller at det var noe som sviktet.

Det å ikke oppleve seg elsket og akseptert er nesten alltid det man faller ned på når man arbeider med tidlige ting.

Konkret kan man arbeide med massasjen med forskjellige hensikter. Berøringen kan i seg selv være ett redskap for å opparbeide tillit. Samtidig som berøringen skaper ro og tillit vil også psykeperistaltikken rense ut stress hormoner som er lagret i kroppen. Berøringen hud til hud stimulerer også ett hormon som heter Oxycatin. (Som faktisk blir kalt for ett tillits hormon). Grunnen til dette er at Oxytocin skilles ut når vi er spe barn og opplever mye nærhet og ivaretakelse. At spebarn skal kunne oppleve dette er ensbetydende med fysisk nærhet.

I behandlingen av personer som har opplevd fysiske overgrep er fysisk kontakt sentralt. I noen tilfeller har nærhet blitt opplevd som så skremmende at massasje ikke er mulig å gjennomføre. Da kan man istedenfor arbeide med rommet mellom terapeuten og klienten og berøre hva det er som farlig. Samtidig som det å bli klar over egne grenser i forhold til andre blir veldig viktig.

I andre tilfeller, faktisk i de fleste, kan massasjen bli brukt som ett veldig effektivt verktøy som nevn tidligere. Berøringen og peristaltikken smelter ned den fysiske beredskapen i kroppen mens ro, tillit og aksept kan komme til overflaten. I denne prosessen vil det oppstå mange forskjellige følelser. Avvisning, skam, sinne og sorg. Dette blir igjen integrert gjennom drømmer og forståelse. Og det viktigste av alt; disse negative følelsene blir transformert. Det er ikke lenger skam, men nytelse, det er ikke lenger avvisning, men aksept.

De følelsene som kommer opp og trenger ett uttrykk, kan man arbeide med vegetativt. Da lar man kroppen følge sine egne impulser og få gitt fysisk uttrykk for disse. Impulser til å klore, sparke eller slå, eller la kroppen få vri seg unna personen eller tingen som har påført skade. Det lille barnet som trenger å strekke armene ut mot noen og bli holdt, eller fødselsrefleksen som blir aktivert og impulsen til å sparke seg ut av en trang fødsels kanal, kan få gjennomleves.

 

Ny avslutning og selvregulering

Som terapeut tar man aktivt del som den som nå kan bistå med det som ikke var tilstede den gang traumet oppstod. Ved å lage en "happy ending" mens kroppen er i regresjon vil man skape noe nytt på mange plan. Isteden for ett innkapslet traume blir det en dynamisk bevegelse som når forløsning. I det praktisk materielle liv, vil dette få effekt på hvordan man forholder seg til ting man før opplevde som vanskelig og som nå ikke lenger er noe problem. Hele organismen har gått gjennom en reorganiserings prosses. Ned på cellenivå er det ikke lenger stagnasjon og gamle traumatiserte mønstre, men flyt og en evne til å takle det som kommer av hendelser. Kroppen lærer at den kan rense dette ut selv ved å reagere på en sunn måte uten å fortrenge de følelsene som kommer opp. På denne måten læres man selvregulering.

Det å gjenopprette kroppens og psykens evne til selvregulering er selve hensikten med biodynamisk terapi. Ikke bare forsvinner traumene, men man blir i stand til å møte livet på en ny måte. Men hele seg intakt, med følelser, med handling og med evnen til bearbeidelse og aksept.

Av Line Denneche. Publisert i Visjon Nr. 4-2009

Referanser

Boyesen, Gerda, "Healing the Spirit Through the Body"

Frittz. S, Paholsky, K, M, Grosenbach, M, J. "Moby's basic Science for Soft Tissue and movement Therapy" Mosby, inc 1999

Levine, A. Peter. "Waking the Tiger", North Athlantic Books 1997

Reich, Wilhelm. "The Funktion of The Orgasm" The Noonday Press 1973

Staunton, Tree. "Body Psychotherapy", Brunner-Ruthledge 2002

 

Unity Senter i Møllergt. 23 er nå dessverre lagt ned!

Men www.unity.no består!
Vi fortsetter med info om terapeuter og arrangementer m.m. under logoen "Unity Cloud".
Nye og utvidede websider med info, artikler og intervjuer fra vår holistiske verden er under utvikling.

Da vi ikke fikk ny leiekontrakt med gårdeier, har vi nå flyttet ut 30/4-18.
Foreløpig har vi ikke funnet noe nytt alternativ.
De fleste av våre terapeuter/behandlere har funnet seg nye steder å jobbe ut fra.

En epoke er slutt.
Mange savner allerede Oasen Unity Senter har vært.
Som vi før har nevnt holder vi på med et litt spesielt prosjekt. Vi har på hånda en liten vakker cruisebåt med 138 lugarer,
restaurant, dansehall med scene, badebasseng på akterdekket m.m.
Planen er å fortsette aktiviteten med Holistisk medisin og
i tillegg drive et vandrerhjem/hotell.
I danse hallen er det rom for seminarer, konferanser, konserter og selvfølgelig dans.
Utfordringen er å få kaiplass nærmest mulig Oslo sentrum.
Det er det vi jobber med for tiden.
Følg med!

Som sagt kommer vi til å fortsette med vår webside med terapeut, arrangement oversikter.
Nå også for terapeuter og arrangementer utenfor Unity Senter.
Nyhetsmail fortsetter med tilbud om markedsføring
av arrangementer rundt i Norge ca. hver 14 dag!
Følg også med på vår Facebook side: "Unity Senter".

Nyhetsbrev

Hver uke sender vi ut nyhetsbrev om alt som skjer på Unity
Meld deg på du også!

Din e-post adresse:

Unity's Youtube kanal1

Se alle Unity's videoer

Organisasjoner på Unity

Disclaimer

Vår nettside bruker cookies optimalisering av innhold. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette, eller forlat siden ved å trykke her..

All text and images on unity.no are edited/controled by registrered users and they are solely responsible for making sure that the images and/or text do not violate any copyright laws! The owner of unity.no Einar Sørbye takes no responibilities for anything published on this page . If anyone affiliated with unity.no have used copyrighted material please contact Einar Sørbye at einar@unity.no - and the copyrighted material will be removed at once!

Senterleder

Einar Sørbye

Har du spørsmål kan Einar treffes på +47 932 81 353 eller sende en mail til info@unity.no