Tlf:

97641149

Email:

nina@agape-helhet.no

Web:

www.agape-helhet.no

Rom:

409a

Addresse:

Nina Våbenø

Som Helhetsterapeut ser jeg mennesket som en helhet – fysisk, psykisk og emosjonelt. Jeg tilbyr individuelt tilrettelagt behandling med fundament i kinesisk filosofi.

Ut i fra samtale og tester utarbeider jeg et individuelt behandlingsopplegg basert på kinesisk medisinsk filosofi.

Jeg har mange behandlingsformer å benytte meg av,  og kan derfor lettere finne den metoden som er best for akkurat deg.

I behandlingen benytter jeg bl.a. kinesiologi, øreakupunktur, fotsoneterapi, meridiandrenasje, chakrabalansering, dr. Bachs blomstermedisin, otopati og aromaterapi/massasje.

Jeg er utdannet ved Norsk Høgskole for Helhetsterapi, med grunnmedisin og har i  tillegg utdanning i Referansepunktterapi. 

Unity Senter i Møllergt. 23 er nå dessverre lagt ned!

Men www.unity.no består!
Vi fortsetter med info om terapeuter og arrangementer m.m. under logoen "Unity Cloud".
Nye og utvidede websider med info, artikler og intervjuer fra vår holistiske verden er under utvikling.

Da vi ikke fikk ny leiekontrakt med gårdeier, har vi nå flyttet ut 30/4-18.
Foreløpig har vi ikke funnet noe nytt alternativ.
De fleste av våre terapeuter/behandlere har funnet seg nye steder å jobbe ut fra.

En epoke er slutt.
Mange savner allerede Oasen Unity Senter har vært.
Som vi før har nevnt holder vi på med et litt spesielt prosjekt. Vi har på hånda en liten vakker cruisebåt med 138 lugarer,
restaurant, dansehall med scene, badebasseng på akterdekket m.m.
Planen er å fortsette aktiviteten med Holistisk medisin og
i tillegg drive et vandrerhjem/hotell.
I danse hallen er det rom for seminarer, konferanser, konserter og selvfølgelig dans.
Utfordringen er å få kaiplass nærmest mulig Oslo sentrum.
Det er det vi jobber med for tiden.
Følg med!

Som sagt kommer vi til å fortsette med vår webside med terapeut, arrangement oversikter.
Nå også for terapeuter og arrangementer utenfor Unity Senter.
Nyhetsmail fortsetter med tilbud om markedsføring
av arrangementer rundt i Norge ca. hver 14 dag!
Følg også med på vår Facebook side: "Unity Senter".

Nina Våbenø's terapimetoder:

Blomstermedisin

Blomstermedisiner kalles ofte for vibrasjons-essensser, fordi det er blomstens energifrekvenser som virker når du benytter disse medisinene mot forskjellige sinnstilstander.

Fotsoneterapi
Helhetsterapi
Kinesiologi

Ordet som er brukt er gresk og kommer fra KINESE = bevegelse

LOGI = læren om. DVS: læren om bevegelse. Kinesiologi brukes som en felles betegnelse av flere retninger innenfor dette faget.

Læren om energetisk bevegelse, vil vel beskrive dette bedre.

Alle responser som har opptrått over tid, blir til mønstre. Fysiske, mentale, emosjonelle og åndelige(enegetiske/Essensielle). De blir da også NEVROLOGISKE

Når du er KINESIOLOG, har du i NORGE utdannelse i flere av disse retningene. De ikke bare "tester", men de er "BEHANDLERE" og har en betydelig lengde på sin utdannelse.

Du vil i Norge, finne flere retninger av dette faget

Three in one Concepts, ofte kalt Pedagogisk kinesiologi

Neuro-Training

Touch for Health

Integrated Healing

IC PKP

Brain Gym  osv.

 

Det finnes veldig mange retninger.

DNKF  Den Norske KinesiologForening organiserer de fleste

www.dnkf.no

Andre terapiretninger lærer også "TESTmetoden" kinesiologi som kan læres på noen minutter.

 

Massasje - Klassisk
Øreakupunktur

Øreakupunktur er en form for soneterapi som bygger på at hele organismen med forskjellige deler og funksjoner gjenspeiles i det ytre øret. Ved hjelp av akupunkturnåler behandles gitte soner eller punkter i øret, som er ment å gi positive refleksvirkninger tilsvarende steder i kroppen. Øret har form som et foster som ligger med hodet ned. For å påvirke de forskjellige sonene brukes tynne akupunkturnåler eller evt. frø (særlig på barn og eldre). Ørepunktene skiller seg fra kroppens akupunkturpunkter ved at de på samme måte som soner under føttene (fotsone) er nervereflekspunkter som påvirker nervene fra øret til hjernen og viderformidles til alle kroppens organer via nerveimpulser. I vanlig akupunktur påvirkes flyten av qi (energi) i meridianene og organene knyttet til disse. Øret har over 200 punkter som benyttes i behandlingen. Punktene ligger veldig tett og overlapper hverandre. Ofte er det synlige forandringer i huden i det affiserte punktområdet som varme, fremtredende blodårer, bleke/røde områder, hevelse, smerte/ømhet ved palpasjon (stimulering med terapistav). Øreakupunktur kan ha god virkning på mange forskjellige plager. Så som betennelser, muskelspenninger, ryggproblemer, smerter, stress, angst, hormonforstyrrelser osv. Brukes også som tilleggsbehandling ved røykekutt og for å dempe stor matlyst. Det finnes flere spesialpunkter med psykosomatiske og psykiatriske virkninger som brukes til å forsterke virkningen av behandlingen. Eksempel på spesialpunkt og kanskje det mest brukte er Shen Men som betyr "Sjelens Port". Dette punktet kontrollerer alle Yang tilstander i kroppen, demper angst og uro, rastløshet, stress, smerter generelt og hodepine. Spesialpunktene for muskelavspenning, psykisk avspenning og Shen Men kan gi god effekt på meget stressede personer som har mye å gjøre og ikke klarer å gi slipp, da denne kombinasjonen har vist seg å ha en meget avstressende virkning.

Ørelysbehandling - Otopati
Ørelysbehandling eller otopati som det også kalles, er en gammel folkemedisinsk tradisjon som har eksistert i flere tusen år. Ørelys er et rent naturprodukt, og har vært mye brukt av både Hopi-indianerne og kineserne. Selve metoden har sitt utspring i indianernes seremonier i forbindelse med øreplager. Ørelysbehandling renser hørselgangene, fjerner voks og slaggrester og er en avslappende og velgjørende behandling. En ørelysbehandling innebærer at man skaper en varm luftstrøm ved hjelp av spesielle lys som løser opp voksrestene i øret med et undertrykk, og som videre suges ut av øret og blir liggende i lyset (røret). Varmen fra ørelyset stimulerer blodsirkulasjonen i ørene og påvirker akupunkturpunktene i øret. Behandlingen utjevner trykk og gir en følelse av varme som oppleves som befriende i området rundt ører, panne og bihuler. Dette er med på å øke energi i kroppen og balansere. Lyset er et rør laget av lerret og er satt inn med ulike naturprodukter. De originale ørelysene lages for hånd og består av bivoks, honningekstrakter og indianske urter som kamille, johannesurt og salvie, samt rene eteriske oljer. Smertefri behandling Behandlingen utføres liggende på siden på en behandlingsbenk, i en behagelig stilling. Lyset plasseres i øreåpningen før man tenner på, og brenner deretter ned til et bestemt punkt. Lyset slukker av seg selv i god avstand fra øret. Det er viktig at begge ørene behandles hver gang, et øre om gangen. En ørelysbehandling varer i en halvtime, ca. 10-15 min. pr. øre. For å forebygge kan man ta én behandling med 6-8 ukers mellomrom, men for å behandle tilbakevendende øreproblemer bør man gjennomføre ukentlig ørelysbehandling fire uker på rad. Det anbefales at man drikker et par glass vann etter endt behandling. En ørelysbehandling kan oppleves forskjellig avhengig av hvilke problemer man har og hvor godt man kjenner kroppen sin. En del klienter opplever bedret hørsel og mindre øresus, og beskriver virkningen som en følelse av renhet. Ørelysbehandling er en smertefri og ufarlig behandlingsform uten bivirkninger, og utføres ofte av homøopater eller naturleger. Ørelysbehandling bør ikke skje ved akutt ørebetennelse eller hvis øret er drenert med et innoperert rør. Ørelysbehandling kan med hell kombineres med andre behandlingsmetoder, som for eksempel auricoloterapi (øreakupunktur), urteterapi eller kopping (dypvevsmassasje). Ørevoks og øreplager For å beskytte øregangene skal man alltid ha en viss mengde ørevoks i ørene, men i mange tilfeller kan ørevoks også være en medvirkende årsak til ulike plager i ørene. Mange kan ha for store mengder ørevoks i ørene, noe som både kan føre til nedsatt hørsel, øresus og kløe. Øreplager hos eldre mennesker og barn kan ofte ses i sammenheng med store mengder voks i ørene. For barn er derfor ørelysbehandling et godt og smertefritt alternativ. Ørelys hevdes å behandle plager som; tinnitus/øresus, trykk- og utligningsplager, kløe og ubehag, væskeansamlinger, kroniske ørebetennelser, hodepine/migrene, nedsatt hørsel, bihulebetennelse, ”propper” i ørene, samt svimmelhet og balanseproblemer.
Referansepunktsterapi

Referansepunktterapi (RPT) er en nyutvikling innen alternativ behandling, som er fantastisk å kombinere med andre former for terapi. Det største gjennombruddet med Referansepunktterapi var å erkjenne at du kan spare deg for år med terapi og klarere de fleste temaer, plager og traumer samtidig hvis du kan spore temaet eller traumet tilbake opprinnelsen (det originale referansepunktet, eller ankeret, til temaet). Dette er ikke et nytt konsept, det er bare det at man ofte ikke har kommet dypt nok i søken etter opprinnelsen. Når du finner denne opprinnelsen, så kan hele healingen eller behandlingen være øyeblikkelig. Dermed kan år med terapi oppnås på et øyeblikk. Vi kaller det Referansepunktterapi fordi det handler om å finne og endre denne opprinnelsen (det originale referansepunktet - mer om referansepunkt lengre ned).

Referanspunktterapi er utviklet av Simon og Evette Rose fra Australia, som selv har undervist ThetaHealing i 5 år og fordypet seg i en mengde andre modaliteter.

Metoden kan oppsummeres på følgende enkle måte (som vil bli beskrevet og forklart nedenfor):

Hodet - Hjertet - Magen
Magen - Hjertet - Hodet

Hodet representere her symptomene vi er klar over - det som vi kommer for å få en endring av. Dette kan være noe fysisk som en sykdom, det kan være emosjonelt som sorg, sinne eller frykt, eller det kan være mer generelle temaer som økonomi eller kjærlighetslivet. Dette viser seg å ha direkte tilknytning den intellektuelle delen av hjernen, neo cortex.

Hjertet viser her til følelsene som er underliggende og tilknyttet symptomene. Disse er knyttet til et dypere lag av hjernen, nemlig det limbiske systemet.

Magen viser til de instinktive reaksjonene i kroppen vår, som går på overlevelse, forplantning og slåss- eller fluktmekanismen. Dette har tilknytning til den instinktive og mest primitive delen av hjernen vår, R-complex.

Alle disse delene av hjernen vår har forskjellige funksjoner og kan operere med forskjellige responser basert på hvordan vi er "programmert" og hvordan de er "koblet sammen". Så hvis vi frigjør den delen av et tema som er knyttet til den intellektuelle neo-cortex delen av hjernen, men ikke får med hvordan dette også er tilknyttet overlevelsesinstinktet i kroppen (styrt av R-komplex delen av hjernen), får vi ikke løst hele temaet fra bunnen, og det vil kunne gjenoppstå eller ikke forløses i det hele tatt.

Kort fortalt går RPT-metoden ut på å finne HVA som er opprinnelsen (det første referansepunkt) for temaet og NÅR det hele startet , og frigjøre dette gjennom RPT-teknikken (anerkjennelse fra vår Væren tilstand). Dermed vil også alle assosiasjoner, innkludert følelser og trossystemer som er skapt fra denne opprinnelsen, klareres slik at mønsteret endelig kan frigjøres. Trossystemer og følelser endrer seg dermed automatisk. Når det gjelder HVA som er opprinnelsen, er dette oftest noe som sitter dypere enn det vi er bevisst på. Det har blant annet vist seg at 90 – 95 % av alle traumer stammer fra fosterstadiet, herunder ofte nedarvet fra foreldrene og forfedrene. Men opprinnelsen går som oftest dypere i oss, tilbake til de grunnleggende instinktene i oss som går på overlevelse og trygghet. Dette har direkte tilknytning til den mest grunnleggende instinktive delen av hjernen vår (R-complex), som blant annet sørger for våres primære behov som overlevelse, forplantning og slåss- eller flukt mekanismen i oss. Noe har skjedd som gjør at disse grunnleggende instinktene iverksettes i visse situasjoner, og vi vil dermed kunne oppleve reaksjoner som beskyttelses- og forsvarsmekanismer, følelse av utrygghet eller frykt i situasjoner som rasjonelt sett ikke synes truende; for eksempel i forhold til kjærlighet fra en partner, oppgaver på jobben, ved fysiske prestasjoner, osv. I RPT oppløser vi disse "mis-assosiasjonene" som sitter så dypt i systemet. Denne bunnen av et tema ligger før ord og tanker skapes, mer som et instinkt, og har en spesiell vibrasjon som vi kaller en "tone" (du kan sanse denne tonen intuitivt når du har kontakt med den). Disse tonene av mis-assosiasjoner kan ha blitt skapt allerede da du var et lite barn, men oftest går det dypere, mye dypere, tilbake til våres foreldre og forfedre og skapelsen av våres instinktive reaksjonsmønstre. Dette viser til hvor dypt et mønster kan gå (NÅR i RPT-teknikken).

Disse avtrykkene i systemet vårt synes å skape fraksjoner i kroppens naturlige tilstand som en helhet, noe som kan oppleves som manglende samstemthet inni oss ("incoherence"). For eksempel - det å få forskjellige svar inni oss selv på et spørsmål eller når vi står ovenfor et valg, kan tyde på slik manglende samstemthet i systemet. Når vi er helt samstemt inni oss selv, vil vi få samme svar uansett om vi svarer fra "hodet", "hjertet" eller "magefølelsen". RPT hjelper deg til å bli samstemt i systemet ditt, ved å løse opp det som har skapt fraksjonene, slik at vi igjen kan erfare våres naturlige guddommelige tilstander, som hele tiden er der, som glede, kjærlighet og enhet. Din sjel vet dette, vi trenger bare å frigjøre disse blokkeringene fra tidligere erfaringer slik at denne energien og bevisstheten igjen kan få strømme naturlig og du erfarer din natur igjen, også i den fysiske kroppen. På denne måten kan du erfare at ”Du er perfekt akkurat som du Er”. Vi ser ikke etter hva som er ”feil” i klienten, men heller ser perfeksjonen og Storheten i dem og finner ut hva som blokkerer dem fra å se og erfare denne perfeksjonen og Storheten, og frigjør dette gjennom anerkjennelsens kraft, ren Bevissthet. Det er ingen separasjon mellom deg og den universelle kraften / Kilden i Universet, så du vil oppleve at din Bevissthet bringer fram endringene – du ”Er” endringene som skjer.

For meg (Azaris Fredriksen) bringer Referansepunktterapi visdom fra lærere som Eckhart Tolle, Neale Donald Walsch og Gandhi inn i praktisk anvendelse, og forenet med epigenetisk vitenskap er RPT en metode der vi bistår folk i å fri seg fra dyptgående mønstre og begrensninger slik at de kan føle seg hele og leve ut sitt fulle potensiale – en metode der vi opplever kraften av Tilstedeværelse og Væren på den fysiske kroppen. På kursene vil du oppleve og lære hva det å ”Være endringene” betyr i praksis, og hvordan en person kan bli kvitt mønstre og traumer ved at vi helbreder de i oss selv! For vi er alle Ett!

I et hvert aspekt av livet der du ikke Er alt du kan være, så vil Referansepunkt terapi kunne setter deg i stand til å skape et liv du elsker, både emosjonelt, fysisk og åndelig.Hva er et referansepunkt?

Når vi snakker om referansepunkt (til forskjell fra det “første referansepunktet” – nedenfor), så refererer vil til samlingen av dine følelser og erfaringer på et spesifikt tema. For eksempel, når vi snakker om kjærlighet, så vil dine reaksjoner til ordet være avhengig av ditt referansepunkt for kjærlighet. Dette innkluderer alle mentale assosiasjoner, følelser og positive og negative erfaringer assosiert med det. Din livserfaring av kjærlighet er unik, og dermed også dine assosiasjoner. Det kan være at du har mer enn et referansepunkt for kjærlighet (et kan være positiv, mens et annet kan være noe traumatisk). Dette kan skape forvirring i systemet og en jojo-effekt eller en følelse av at livet er som en berg- og dalbane.

På denne måten er et referansepunkt et ”anker”. Når vi gjør en healing, finner vi nesten alltid at det som holder det tidligste referansepunktet i systemet er assosiert med en følelse, og at dette igjen er tilknyttet et av instinktene i kroppen som går på å overleve eller å beskytte oss og holde oss trygge - dette er referansepunktet vi er ute etter å finne. Det vi kan si er at det er følelser / traumer assosiert med referansepunktet, og underbevisstheten vil ikke gi slipp på det hvis den assosierer dette med å overleve eller holde oss trygge.

Eksempel:
Et gutt kommer hjem fra skolen lykkelig og glad, og blir straffet av sin fulle far som så guttens glede og latter som bevis på ugagn. Gutten assosierer etter dette glede med straff, og den instintive delen av hjernen hans (R-komplex) som har i oppgave å holde ham trygg og beskyttet vil derfor gjøre hva den kan for å unngå glede framover (for å unngå å bli straffet). Med våres språkbruk kan vi si at gutten har et referansepunkt for glede som inneholder traume. Barnet kan deretter oppleve humørsvingninger og depresjon.

Det vi gjør i RPT i denne sammenhengen er å oppløse assosiasjonen mellom følelsen (glede) og traumet (straffen) og hvordan dette er knyttet til instinktet om å beskytte seg og holde seg trygg. Dermed vil gutten kunne merke endringen umiddelbart.


Teorien om det første/originale referansepunktet:

Teorien om det første/originale referansepunktet er vår måte å forklare Referansepunktterapi. Teknikken virker når du går dypere enn noen gang før, til begynnelsen av hele mønsteret. Det ser ut som de fleste går glipp av denne tidligste og essensielle delen av mønsteret.

For å forklare hvordan det virker, vil vi lage en analogi med alvorlig allergisk sjokk kalt anafylaksi.

En person med anafylaksi kan dø av en allergisk reaksjon.

Første gang de ble utsatt for et allergen (f.eks. et vepsestikk) lagde kroppen deres et galt antistoff. De ble ikke syke eller hadde ingen alvorlige reaksjoner den gangen.

Andre gang og de etterfølgende gangene de blir utsatt for samme allergenet, utløser kroppen deres de gale antistoffene og de går inn i et anafylaksisk sjokk. Hvis de ikke får adrenalin vil de muligens dø.

Analogien er enkel: den første gangen de ble utsatt, ble det skapt en misforståelse, et ”galt” referansepunkt, men det er den andre gangen de blir utsatt at det skapes et stort traume.

Mennesker kan bruke hele livet på å gjøre terapi og healing på det store traumet (som andre gangen de ble utsatt og gikk inn i anafylaksisk sjokk), men går glipp av det underliggende temaet – det er det første referansepunktet de trenger å løse opp.

I eksempelet med allergier, så vil det første referansepunktet være følelsen de hadde når de FØRSTE gangen ble utsatt for allergenet (f.eks. et vepsestikk). Men det er ikke sikkert dette er den samme følelsen de hadde andre gangen de ble utsatt (som mange terapeuter retter behandlingene deres mot).


Anvend dette på en hvert type av traume, for eksempel misbruk:

Hypotetisk: En kvinne blir fysisk misbrukt som 16-åring. Hun bruker årevis med rådgivning og healing for å løse opp i traumet. Hun har brukt hundrevis av timer for å snakke om hva som skjedde da hun var 16 år gammel. Hun opplever ikke at hun helbredes helt.

Grunnen til at hun aldri helt helbredes er at det er et tidligere referansepunkt. Vibrasjonen assosiert med misbruket er ”krenkelse”. Selv om hun ikke har blitt fysisk misbrukt før hun var 16 år gammel, så har hun følt krenkelse; faktisk er det et mønster. Hvis du sporer det tilbake går det tilbake til unnfangelsen (og mulig til forfedrene hennes). Endringen/healingen trenger å finne sted ved det originale/første referansepunktet for denne vibrasjonen (som er analogt med det første vepsestikket – ikke det som forårsaket det anafylaksiske sjokket). Traumet hun er bevisst på er det større traumet (det andre vepsestikket), men det underliggende referansepunktet var der allerede.

Dette er hva forskere mener når de sier at angripere velger offer som allerede har en offerenergi.

For å kunne helbrede personen fullstendig og øyeblikkelig, trenger du å veilede de tilbake til lenge før det traumatiske misbruket, tilbake for å finne det første referansepunktet.

Dette prinsippet om det første referansepunktet er grunnlaget for “Referansepunktterapi”.Hvor kommer Referansepunktterapi fra?

Referansepunktterapi har tatt inspirasjon fra minst 5 forskjellige kilder og satt sammen og utviklet videre av Simon og Evette Rose fra henholdsvis Australia og Sør-Afrika. Intuisjonen deres har hele tiden fortalt dem at den høyeste veien ligger i å kombinere visdommen fra mange lærere og mestere. Etter å ha deltatt på en mengde kurs, lest utallige bøker og gitt hundrevis av konsultasjoner og healinger innen forskjellige behandlingsformer, gir de oss idag resultatet: en enkel, klar og høyst effektivt verktøy vi kaller Referansepunktterapi. Og metoden er fortsatt i stadig utvikling av alle oss som jobber med dette etter hvert som bevissthet vår øker.

Teknikker som har påvirket og bidratt på forskjellige måter til utviklingen av Referansepunktterapi inkluderer:
1) Nevrolingvistisk programmering (NLP)
2) Peak States-arbeidet av Grant McFetridge.
3) Den Hawaiianske tradisjonen Ho'oponopono.
4) Soleira Greens arbeide med Væren (”Beingness”) og ekspanderende bevissthet.
5) Simon Rose har også undervist ThetaHealing i 5 år.


Hva kan Referansepunktterapi gjøre?

Referansepunktterapi er en rask og enkel måte å fjerne dype mønstre, blokkeringer og traumer på. Du kan bruke dette til omtrent alle områder av livet ditt. Her er noen eksempler:

Emosjonell healing

Den korteste og enkleste svaret er at Referansepunktterapi kanskje er den enkleste måten å løse opp følelsesmessige smerter, traumer og mønstre. Dette betyr at vi først og fremst kan endre emosjonelle blokkering med dette arbeidet. Du har kanskje allerede vært borte i mange andre teknikker for å fjerne følelsesmessige blokkeringer, og det vi kan si er at vi går dypere, langt dypere. Denne teknikken fungerer - ofte raskt - fordi vi virkelig kommer til de dypeste lagene av temaene våre, og frigjør det som eventuelt holder temaene der.

Å klarere følelsesmessig smerte og lidelse, inkludert depresjon, lav selvtillit, fobier og alle andre emosjonelle blokkeringer, er noe vi jobber med i dette arbeidet.

Fysisk healing


Vi jobber med dine fysiske plager og sykdommer på vanlig måte. Selv har vi vært vitner til at magiske endringer skjer. Det vi har funnet ut er at de fleste, men kanskje ikke alle, fysiske sykdommer er forårsaket av dype følelsesmessige smerter og traumer - oftest knyttet til grunnleggende og dype beskyttelses- og overlevelsesinstinkter i oss som har oprettholdt det slik. Når vi blir bevisstgjort og anerkjenner og frigjør disse assosiasjonene, traumene og emosjonene, helbreder kroppen seg raskt.

Noen fysiske forhold er ikke forårsaket av følelsesmessige traumer. I disse tilfellene vil emosjonell healing kunne bedre healingprosessen og er derfor å anbefale.

Referansepunktterapi er en komplementær healingteknikk. Det er ikke en erstatning for en kvalifisert lege (som i noen tilfeller kreves). I alle tilfeller av alvorlige medisinske tilstander (for eksempel kreft) insisterer vi på at våre klienter fortsatt er under legens omsorg og går til jevnlig sjekk for å bekrefte suksessen til healingen.

Åndelig healing


År med praksis har vist at det er emosjonelle traumer som holder folk tilbake fra høyere åndelig tilstander som opplysning. For eksempel viste Grant McFetridge i sin praksis at det vanligvis er traumer ved unnfangelsen og i livmoren som holder folk tilbake fra å få følelsen av indre fred, lykksalighet og stille sinn.

Vi bruker våre emosjonelle healingverktøy for å fjerne blokkeringer som folk har, for å åpne deres intuisjon, finne deres livshensikt og oppnå høyere bevissthetstilstander. Referansepunktterapi er en usedvanlig rask prosess for åndelig vekst og utvikling.

Du vil kunne se video av hvordan RPT utøves i praksis på nettsiden :

www.referencepointtherapy.com.

 

 

På bloggen på denne nettsiden finner du mer informasjon, og flere videoer. Se ellers nettsiden www.referansepunkt.no

Nyhetsbrev

Hver uke sender vi ut nyhetsbrev om alt som skjer på Unity
Meld deg på du også!

Din e-post adresse:

Unity's Youtube kanal1

Se alle Unity's videoer

Organisasjoner på Unity

Disclaimer

Vår nettside bruker cookies optimalisering av innhold. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette, eller forlat siden ved å trykke her..

All text and images on unity.no are edited/controled by registrered users and they are solely responsible for making sure that the images and/or text do not violate any copyright laws! The owner of unity.no Einar Sørbye takes no responibilities for anything published on this page . If anyone affiliated with unity.no have used copyrighted material please contact Einar Sørbye at einar@unity.no - and the copyrighted material will be removed at once!

Senterleder

Einar Sørbye

Har du spørsmål kan Einar treffes på +47 932 81 353 eller sende en mail til info@unity.no